Her er jeg.

29.7.2019Hej med dig og velkommen ind på min blog. Jeg hedder Christina Haugaard Rømer. Jeg er 42 år og vendelbo.


Jeg er et stort familie menneske og elsker min have som giver mig energi og booster mit parasympatiske nervesystem.

Min sanseprofil viser at jeg er en smule auditivt intolerant, hvorfor det at opholde sig i naturen giver mening for mig. Her overstimuleres mit nervesystem ikke, i stedet kommer jeg i balance og lader op. Jeg er meget visuel, hvorfor det at kommunikere i billeder, virker for mig.


Privat er jeg gift med Tommy og sammen har vi 4 dejlige børn - Malthe 12, Frida 10, Bertram 8 og Oswald 6 år. Min interesse for sanseintegration og motorik, begyndte da vores søn, var forsinket i sin motoriske udvikling som baby. Jeg begyndte at undersøge og studere, hvordan vi som forældre kunne hjælpe samt støtte ham bedst muligt. Vi fandt senere ud af at vores søn har hæmofili i svær grad, hvilket er en kronisk sygdom, som har fulgt vores familieliv, lige siden han var 10 måneder. Vores søn er i dag en 12 årig velfungerende dreng, som går i almindelig skole og har venner og fritidsinteresser som alle mulige andre.

At vores dreng har en kronisk sygdom samt det faktum at vi et par gange har stået ansigt til ansigt med hans dødelighed, påvirker mig selvklart som menneske og mor. Jeg er af den overbevisning, at det har givet mig en dybde og nuancer i livet, som jeg kan anvende i mit privatliv, men ligeledes give videre i mit arbejde som børneergoterapeut.


Da jeg startede Sanseuniverset ønskede jeg gennem forebyggelse, viden og behandling at hjælpe børn til at blive den bedste version af sig, uanset hvad de havde med i bagagen. Sanseuniverset har været min hjertebarn siden 2016 og jeg brænder for at se børn udvikle sig. Jeg elsker at nørde i hvordan krop og hjerne arbejder sammen. Jeg søger hele tiden den holistiske tilgang, hvor jeg kommer hele vejen rundt om barnet, ud fra et sansemæssigt synspunkt.

Jeg er så heldig at få lov til at kombinere min hobby med mit arbejde. Jeg bruger meget af min fritid på at læse og nærstudere mit arbejdsflet samt udvide min horisont.

I mit arbejde giver jeg meget af mig selv, men jeg får meget mere tilbage.


Jeg er medlem af Ergoterapeutforeningen (ETF) samt Stimulastikforeningen. På den måde holder jeg mig ajour med hvad der foregår på det ergoterapeutiske felt, hvilket hjælper mig til at yde den bedste undervisning og vejledning. I mit arbejde holder jeg mig til Ergoterapeutforeningens (ETF) fagligt etiske retningslinjer. Dette inkluderer blandt andet tavshedspligt, hvilket betyder at ingen oplysninger videregives uden Jeres accept.


Min faglige rejse ser således ud.

Uddannet ergoterapeut 2005

Ansat på Farsø Sygehus 2005-2006

Ansat ved Hjørring Kommune 2006-2016

Certificeret Stimulastikinstruktør 2016

Stimulastikinstruktør DGI Huset Nordkraft 2016-2017

Kursus Sensorisk Profil 2017

Ansat som konsulent på Poulstrup Friskole og Børnehus 2017-

Kursus Sanseintegrationstræning 2018

Kursus Primitive Reflekser ved Integrated Learning Strategies 2018

Kursus The SPIRIT of Pediatric 2019 Kursus

Diskriminering og Praxis i SI behandling 2019


Jeg er af den holdning at ergoterapi er et erfaringsfag, derfor bruger jeg faglige forums til at sparre med kolleger. Her udveksler vi erfaringer, holdninger og diskuterer faglige emner. I min dagligdag er jeg så heldig at samarbejde med dygtige lærer og pædagogisk personale på Poulstrup Friskole og Børnehuset. Jeg værdsætter mangfoldigheden i fagligheden og at vi sammen bidrager med brikker til "puslespillet" samt det ultimative mål - at fremme barnets trivsel.


Måske du har lyst til at følge med- jeg håber at kunne inspirerer dig, oplyse dig og forhåbentlig more dig.


Kh. Christina.

Velkommen til mit Sanseunivers.