Sanseuniverset tilbyder:
Holistisk ergoterapi samt individuelle ydelser

forløbet kan foregå i sanseuniverset lokaler, Online, som hjemmebesøg eller som kombination.
Læs mere på siden herunder.

Telefonisk samtale med Christina.

Afklarende og vejledende samtale via telefonen. Har du spørgsmål, undren eller andet, så book endelig en tid.

Pris: 250,-

Book under fanen Book/Priser Telefonisk samtale med Christina (30 min)

Er ikke en del af et individuelt forløb.


Individuelle forløb:


Forløb 0-1 år:

Vejledning i samt undersøgelse af nervesystemet, mundmotorisk undersøgelse, sansemotorik, primitive reflekser mm.

Pris: 1000,-

Efterfølgende vil der typisk ikke være flere konsultationer, men det kan forekomme.

Book under fanen Book/Priser Første Konsultation 0-1 år (60 min)


Forløb 2-4 år:

Vejledning i samt undersøgelse af nervesystemet, mundmotorisk undersøgelse, sansemotorik, primitive reflekser, hemisfærer mm.

Pris: 1000,-

Efterfølgende vil der typisk være flere konsultationer og opfølgninger. Disse vil typisk forekommer hver 4. uge. (Kan variere alt afhængig af udfordringer.)

Konsultationer/opfølgning: 30 min 400,-/ 45 min 600,-

Book under fanen Book/Priser Første Konsultation 2-4 år (60 min)


Forløb 5 år og op efter:

Vejledning i samt undersøgelse af nervesystemet, mundmotorisk undersøgelse, sansemotorik, primitive reflekser, hemisfærer mm.

Pris: 1300,-

Efterfølgende vil der typisk være flere konsultationer og opfølgninger. Disse vil typisk forekommer hver 4. uge. (Kan variere alt afhængig af udfordringer.

Konsultationer/opfølgning: 30 min 400,-/ 45 min 600,-

Book under fanen Book/Priser Første Konsultation 5-99 år (75 min)


Familie konsultation:

2 personer fra familien kan undersøges på en gang.

Vejledning i samt undersøgelse af nervesystemet, mundmotorisk undersøgelse, sansemotorik, primitive reflekser, hemisfærer mm.

Pris: 2000,-

Efterfølgende vil der typisk være flere konsultationer og opfølgninger. Disse vil typisk forekommer hver 4. uge. (Kan variere alt afhængig af udfordringer.

Konsultationer/opfølgning: 30 min 400,-/ 45 min 600,-

Book under fanen Book/Priser Første Konsultation Familie (120 min)


Ved individuelle forløb fra 2 år og op efter forpligter forældrene sig til en samtale om nervesystemet med mig.

Pris: 800,-

Book under fanen Book/Priser Samtale med forældre (60 min)


Forløbene kan foregår i Sanseuniversets lokaler, hjemme hos jer, online eller som kombination.


Løbende tilpasses lege, øvelser, aktiviteter mm. og det er forældrenes opgave at skrive disse ned.


Online konsultation- Forstå dit barns nervesystem.

Alt i en konsultation. Vejledning og undervisning i og af nervesystemet. Vejledning og konkrete værktøjer i regulering af nervesystemet gennem relation, krop og sanser. Mine regulerings plakater er med i købet og dem arbejder vi ud fra.

Gennemgang af Stephen Porges Polyvage teori, som anvendes som forståelsesramme for vurdering af stressrespons eller viljestyret handling.

Pris: 1500,- (inkl materiale)

Efterfølgende kan konsultationer tilkøbes efter behov.

Book under fanen Book/Priser Online Konsultation- Forstå dit barns nervesystem (75 min)

Inden onlinekonsultationen modtager du invitation via din mail.


Eksamens-angst:

For unge med udfordringer med eksamens- angst.

Vejledning og undervisning af nervesystemet. Den unge får indblik i hvad der sker biologisk samt fysiologisk i os, når angsten tager over.

Den unge får konkrete kroplige værktøjer som kan bruges til eksamen for at afhjælpe eksamens- angsten.

Pris: 1000,-

Efterfølgende kan k0onsultationer købes efter behov

Book under fanen Book/Priser Eksamens-angst (60 min)


OMFT forløb:

Individuelle OMFT forløb fra 5 år og opefter.

Efter undersøgelse tilpasses et forløb ud fra de behov der er.

"Rene" OMFT konsultationer hvor intet andet involveret er typisk hver 14. dag.

Pris: 500,-

Book under fanen Book/Priser OMFT konsultation (30 min)

Læs evt mere under fanen OMFT.


Sanseuniverset tilbyder også hjemmebesøg

Merpris:

Kørselstid: 400 pr. time

Kørsel pr. km: 3,73


Kontakt Sanseuniverset pr. mail ved første undersøgelse. Når forløbet er i gang, aftaler vi fra gang til gang.